aleksander kwaśniewski

aleksander kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski to polski polityk, były prezydent RP, jedyny dotychczas, który rządził przez 2 kadencje. Był działaczem PZPR, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu oraz jednym z założycieli partii Socjaldemokracja RP, która była spadkobiercą PZPR.

  • Data urodzenia: 15 listopada 1954 roku
  • Miejsce urodzenia: Białogard
  • Wzrost: 171 cm
  • Prezydentura: 1995-2005
  • Żona: Jolanta Kwaśniewska
  • Córka: Aleksandra Kwaśniewska

 

Aleksander Kwaśniewski: życiorys

Aleksander Kwaśniewski urodził się w 1954 roku w Białogardzie. W latach 1973-1977 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Handel Zagraniczny. Studiów nie ukończył, nie zdał wszystkich końcowych egzaminów i nie złożył pracy magisterskiej. Z faktem tym związane były kontrowersje podczas kampanii wyborczej w 1995 roku.

Aktywnie działał w młodości w organizacjach socjalistycznych. W latach 1976-1977 przewodniczył radzie uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. W kolejnych latach pełnił funkcję wiceprzewodniczącego wojewódzkiego zarządu SZSP (1977-1979) oraz należał do władz krajowych Związku (1977-1982).

Po zakończeniu działalności związkowej rozpoczął pracę w czasopismach: studenckim tygodniku “itd” jako redaktor naczelny (1818-1984) oraz w dzienniku “Sztandar Młodych”, także jako naczelny (1984-1985).

 

Aleksander Kwaśniewski: kariera polityczna

Od 1977 roku należał do PZPR i pozostał w niej do jej rozwiązania w 1990 roku. Z ramienia partii zasiadał w rządach Zbigniewa Messnera (1985-1987) oraz Mieczysława Rakowskiego (1987-1990). W obu gabinetach był tzw. ministrem bez teki, najpierw jako minister-członek RM ds. młodzieży, potem jako członek Prezydium Rządu i przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego RM.

W latach 1988-1991 był przewodniczącym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przez cały okres pracy w rządzie zasiadał w prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 1989 roku zasiadł przy Okrągłym Stole. Uczestniczył zarówno w posiedzeniach plenarnych, jak i w pracach Zespołu ds. Pluralizmu Związkowego, któremu współprzewodniczył wraz z Tadeuszem Mazowieckim i Romualdem Sosnowskim.

W 1989 roku, w pierwszych, częściowo wolnych wyborach startował do Senatu, jednak przegrał z kandydatami Solidarności. W 1990 roku, po rozwiązaniu PZPR wspólnie z Leszkiem Millerem i Józefem Oleksym zakładał Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczył partii do 1995 roku, kiedy został prezydentem. Za jego kadencji partia stworzyła koalicję SLD, która w 1990 przekształciła się w jednolitą partię, która wchłonęła SdRP. W pierwszych dwóch kadencjach Sejmu zasiadał w jego ławach, będąc równocześnie przewodniczącym klubu parlamentarnego SLD.

 

Aleksander Kwaśniewski: prezydentura

W 1995 roku wystartował w wyborach prezydenckich z ramienia SLD jako główny kontrkandydat wobec urzędującego Lecha Wałęsy. Podczas kampanii wyborczej kontrowersje wywołała kwestia jego wykształcenia.

Sam Kwaśniewski twierdził, że ma wykształcenie wyższe i podtrzymywał tę opinię pomimo pojawiających się informacji, że jest to nieprawda. Wybory wygrał zdobywając 51,7% głosów. Już po wygranych wyborach przyznał się, że nie obronił magisterium, jednak był przekonany, że nadal może legitymować się wykształceniem wyższym w związku ze zdaniem wszystkich egzaminów (co też nie było prawdą).

Sąd Najwyższy uznał, że błędne oświadczenie o wykształceniu nie miało wpływu na wynik wyborów, czemu przeczą wyniki sondaży, z których wynika, że dla wielu wyborców Kwaśniewskiego miało znaczenie wyższe wykształcenie kandydata.

Jako prezydent 1997 roku podpisał obowiązującą dziś Konstytucję RP. Za jego rządów Polska wstąpiła do NATO, a także do Unii Europejskiej. Podczas prezydentury Kwaśniewskiego miało miejsce znaczne zbliżenie między Polską a Rosją.

Największe kontrowersje społeczne podczas pełnienia przez niego urzędu wywoływały przypadki niestosownego zachowania podczas publicznych wystąpień. Prezydent podejrzewany był o nadużywanie alkoholu i wielokrotne pokazywanie się publicznie pod wpływem tej substancji.

Jest jedynym prezydentem III RP, który sprawował swój urząd przez dwie kadencje. W 2000 roku ponownie wystartował w wyborach i - także jako jedyny w historii III RP - wybrany został już w pierwszej turze.

 

Aleksander Kwaśniewski: życie prywatne

Jest żonaty z Jolantą Kwaśniewską od 1979 roku. W 1981 roku parze urodziła się jedyna córka, Aleksandra Kwaśniewska.

W młodości uprawiał lekkoatletykę. Jest zapalonym kibicem piłki nożnej. Deklaruje agnostycyzm lub ateizm, jednak wspierał ideę wpisania do preambuły konstytucji odwołania do religii chrześcijańskiej.

 

ZOBACZ TAKŻE:

Jolanta Kwaśniewska, Andrzej Duda, Donald Tusk