Zdecydowałem się na start w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
Będę startować z czwartego miejsca warszawskiej listy komitetu Zjednoczona
Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. Jestem bezpartyjnym kandydatem popieranym
przez OPZZ. Moim celem jest wejście do Sejmu i realizacja propracowniczego,
egalitarnego, postępowego programu.

Moje główne hasła wyborcze będą dotyczyły rynku pracy. Jestem zwolennikiem
wprowadzenia całościowego pakietu na rzecz odśmieciowienia rynku pracy.
Będę walczył między innymi o wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej i
podwyższenie minimalnej płacy miesięcznej, radykalne ograniczenie umów
cywilnoprawnych, podwyższenie kar dla nieuczciwych pracodawców czy
likwidację darmowych staży. Celem władzy powinna być wpisana w Konstytucję
RP polityka pełnego zatrudnienia.

Innym ważnym elementem mojego programu będzie zbiór postulatów mających na
celu radykalne zmniejszenie nierówności dochodowych i majątkowych. Dlatego
chcę walczyć o niższe podatki dla biednych i znacznie wyższe dla bogatych.
Nie ma mojej zgody na milionowe zarobki prezesów spółek notowanych na
giełdzie przy niskich płacach dla ciężko pracujących pielęgniarek czy
nauczycieli. Dochód narodowy powinien być dzielony bardziej sprawiedliwie
niż obecnie.

Równość powinna dotyczyć też innych wymiarów życia. Dlatego jestem
przeciwny wszelkim formom dyskryminacji kobiet, LGBT, mniejszości
narodowych, etnicznych czy wyznaniowych.

Zobacz również

Piotr Szumlewicz – dziennikarz i publicysta. Redaktor kwartalnika ?Bez Dogmatu? oraz portali www.lewica.pl i www.lewica24.pl. Doradca i ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Na antenie telewizji Superstacja współprowadzi program ?Ja panu nie przerywałem?.