Szumlewicz: Startuję w wyborach parlamentarnych

Zdecydowałem się na start w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Będę startować z czwartego miejsca warszawskiej listy komitetu Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. Jestem bezpartyjnym kandydatem popieranym przez OPZZ. Moim celem jest wejście do Sejmu i realizacja propracowniczego, egalitarnego, postępowego programu. Moje główne hasła wyborcze będą dotyczyły rynku pracy. Jestem zwolennikiem wprowadzenia całościowego pakietu na rzecz odśmieciowienia rynku pracy. Będę walczył między innymi o wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej i podwyższenie minimalnej płacy miesięcznej, radykalne ograniczenie umów cywilnoprawnych, podwyższenie kar dla nieuczciwych pracodawców czy likwidację darmowych staży. Celem władzy powinna być wpisana w Konstytucję RP polityka pełnego zatrudnienia. Innym ważnym elementem mojego programu będzie zbiór postulatów mających na celu radykalne zmniejszenie nierówności dochodowych i majątkowych. Dlatego chcę walczyć o niższe podatki dla biednych i znacznie wyższe dla bogatych. Nie ma mojej zgody na milionowe zarobki prezesów spółek notowanych na giełdzie przy niskich płacach dla ciężko pracujących pielęgniarek czy nauczycieli. Dochód narodowy powinien być dzielony bardziej sprawiedliwie niż obecnie. Równość powinna dotyczyć też innych wymiarów życia. Dlatego jestem przeciwny wszelkim formom dyskryminacji kobiet, LGBT, mniejszości narodowych, etnicznych czy wyznaniowych.

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News