Szwecja zajmuje czołowe miejsca w rankingach na najlepsze miejsce do życia. Jak się jednak okazuje, ten skandynawski kraj skrywa straszną tajemnicę.

W latach 1934-1975 w Szwecji działa się istna rzeź. Państwowy program sterylizacji realizowany w Szwecji na podstawie prawa sterylizacyjnego spowodował wykonanie tysięcy zabiegów.

Geneza

W 1909 powołano Szwedzkie Towarzystwo Eugeniczne, które skupiało silne lobby na rzecz propagowania eugeniki jako nauki umożliwiającej rozwój społeczeństwa. Członkami towarzystwa byli naukowcy oraz politycy różnych ugrupowań, którzy wyznaczyli sobie dwa główne zadania. Pierwszym było powołanie instytutu naukowego zajmującego się rozwojem eugeniki, a drugim wprowadzenie prawa dopuszczającego przymusową sterylizację w Szwecji. Obydwa te cele udało się osiągnąć.

W maju 1921 Riksdag przyjął ustawę o powołaniu Państwowego Instytutu Higieny Rasy ) w Uppsali, który rozpoczął działalność w następnym roku. Była to pierwsza tego typu placówka na świecie zajmująca się naukowym rasizmem.

18 maja 1934 uchwalono „prawo o sterylizacji osób z chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i innymi wadami umysłu”. Ustawa miała więc ograniczone zastosowanie i dotyczyła osób nierozumiejących efektu zabiegu, co do których istniały podstawy, by zakładać, że drogą genetyczną przekażą potomstwu chorobę umysłową, ograniczenie umysłowe albo inną ciężką chorobę lub ułomność.

ZOBACZ TAKŻE: Polko! Aborcji za granicą już nie zrobisz, PiS szykuje więzienia

Przymus sterylizacji

Duża część zabiegów odbywała się całkowicie wbrew woli pacjentów lub bez poinformowania ich o tym. Wiele osób było również zmuszanych do sterylizacji. Często była ona warunkiem dokonania aborcji, opuszczenia zakładu karnego lub otrzymania niektórych zasiłków. Ze wszystkich osób, na których wykonano zabieg, 93% stanowiły kobiety.

Przymusowe sterylizacje w Szwecji przeprowadzane były głównie na osobach niepełnosprawnych intelektualnie.

Szczegóły procederu ujawniono opinii publicznej w 1997 w atmosferze skandalu. Powołano wówczas komisję rządową do zbadania zasięgu programu. Oficjalnie ujawniono, że w latach 1934-1975 wysterylizowano prawie 63 tys. osób, z czego prawie połowa zabiegów odbyła się pod różnego rodzaju przymusem. Zadecydowano o wypłacie odszkodowań osobom poszkodowanym.

ZOBACZ TAKŻE: To nie żart! Mężczyźni zaczną rodzić dzieci

11 straszliwych chorób, w których istnienie nie uwierzysz

Tego świat nie widział! Unikalne zdjęcia Korei Północnej

 

Zobacz również