Wiele osób zarzucało rządowi Beaty Szydło, że przeprowadzana przez jej podwładnych reforma edukacji została przygotowana i wdrożona zbyt szybko. Ten błąd zdaje się potwierdzać te głosy.

Likwidując gimnazja twórcy reformy zapomnieli o jednej, podstawowej kwestii. O uczniach, którzy nie otrzymali promocji do kolejnej klasy.

Gimnazjaliści, którzy będą musieli powtarzać rok nie będą mieli takiej możliwości, ponieważ za sprawą reformy gimnazja znikną, a program nauczania kompletnie się zmieni. W takiej sytuacji znalazło się aż 9 tysięcy uczniów, którzy nie otrzymali promocji do drugiej klasy gimnazjum.

Uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej. Po ukończeniu nauki w 8-letniej szkole podstawowej i zdaniu egzaminu ósmoklasisty uczeń otrzyma świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej – stara się uspokajać Ministerstwo Edukacji.

Tu jednak pojawia się kolejny problem. Tacy uczniowie otrzymali już świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, a za sprawą nowych rozporządzeń dostaną drugi egzemplarz tym razem z ośmioletniej szkoły podstawowej.

Tego nie reguluje prawo oświatowe. Nie wiadomo więc, który z tych dokumentów będzie ważniejszy – zauważa była minister edukacji, Krystyna Szumilas.

źródło: natemat.pl

...

Zobacz również