Deforma początkiem nowego roku szkolnego. PiS zyskuje, uczniowie tracą, państwo się cofa. Po wakacjach uczniowie w całej Polsce wracają do szkół. Dla wielu z nich będzie to pierwszy kontakt z „nową szkołą” po reformie oświaty rządu PiS. Wiąże się ona nie tylko z niedopracowanym programem nauczania, zwolnieniami dla dziesiątek tysięcy nauczycieli, kosztownymi wydatkami dla samorządów, ale również z zakończeniem programu darmowych podręczników dla uczniów.

Pomimo tylu trudności na starcie inauguracji roku szkolnego 2017/2018, życzę Wam, Drodzy Uczniowie, aby szkoła była dla Was miejscem odkrywania i rozwijania talentów. Twórzcie świat wzajemnego zrozumienia, szacunku i poznania. To właśnie przed Wami stoi szansa zbudowania lepszej przyszłości bez nienawiści, opartej na merytorycznej wiedzy i wspieranej przez uniwersalne wartości zjednoczonej Europy.

U progu nowego roku szkolnego pragnę życzyć wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom satysfakcji z wypełniania misji przewodników życiowych młodych ludzi, radości z dużych i małych sukcesów oraz wielu pomysłów pozwalających przekształcić szkołę w miejsce przyjazne i bezpieczne. Życzę Państwu i sobie, aby przy rozwiązywaniu problemów współczesnej edukacji głos pedagogów był słyszalny i uwzględniany na wszystkich szczeblach władzy.

źródło: facebook.com

...

Zobacz również