Uważam, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, dlatego też konieczne jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności całego unijnego przemysłu obronnego.

Szczególnie teraz, w obliczu kryzysu zaufania do pełnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w działania w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, europejska polityka obronna musi stać się priorytetem politycznym wszystkich państw Starego Kontynentu. Między innymi dzięki wspólnym wysiłkom w zakresie inwestycji w rozwój bezpieczeństwa możemy zapewnić naszym obywatelom bezpieczeństwo i pokój.

W czerwcu br. Komisja Europejska zaproponowała Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego na lata 2019 – 2020. Celem wspomnianej inicjatywy legislacyjnej jest wsparcie państw członkowskich w rozwoju i wdrażaniu technologii podnoszących bezpieczeństwo i mających zastosowanie w sektorze obronnym.

Wnioski z tego dwuletniego programu mają posłużyć następnie, jako podstawa dla przyszłego programu wsparcia badań i rozwoju technologii obronnych w przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych 2021-2027.

źródło: facebook.com

...

Zobacz również