Do Rady Mediów Narodowych spłynął wniosek o odwołanie prezesa Telewizji Polskiej. Powodem ma być działanie na niekorzyść spółki przy okazji zamieszania wokół festiwalu w Opolu. Inicjatorem wniosku jest Paweł Kukiz.

Jacek Kurski oskarżany jest we wniosku o prowadzenie do wyrządzenia szkody majątkowej Telewizji Polskiej. Kukiz podkreśla, że jego wątpliwości wzbudziła organizacja festiwalu piosenki w Opolu.

Wnoszę o podjęcie przez Radę Mediów Narodowych działań zmierzających do niezwłocznego odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Telewizja Polska S.A. Pana Jacka Kurskiego. Niniejszy wniosek motywuję wątpliwościami dotyczącymi organizacji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, które mogły doprowadzić do wyrządzenia szkody majątkowej TVP S.A. – czytamy we wniosku do RMN.

W ramach nowego porozumienia TVP zobligowała się do zwrócenia miastu 400 tys. zł pierwszej transzy dofinansowania, wynikającego z pierwszej, wypowiedzianej umowy. Do tego dochodzi jeszcze 160 tys. zł, które Telewizja Polska zapłaci miastu za wykorzystanie marki festiwalu i wynajem amfiteatru.

Prezes Jacek Kurski twierdził publicznie, że prawa do znaku towarowego Festiwalu należą do TVP S.A. Jakie zatem są przyczyny podjęcia decyzji o uiszczeniu miastu Opole wynagrodzenia na poczet skorzystania ze znaku towarowego Festiwalu? – pyta we wniosku Kukiz.

Kolejną formą niegospodarności Jacka Kurskiego, miałoby być doprowadzenie do przeniesienia festiwalu na inny termin. Świadczenia reklamowe są zależne od miesiąca, w którym się je wykonuje.

Warto zwrócić uwagę, że straty TVP S.A. z powodu przeniesienia Festiwalu na inny termin zostaną powiększone o wartość różnicy świadczeń reklamowych uzyskanych w miesiącu wrześniu względem wpływów reklamowych planowanych w czerwcu 2017 r., ponieważ wpływy reklamowe w czerwcu zawsze są wyższe od wpływów reklamowych w miesiącu wrześniu – napisał Kukiz.

Jak nietrudno się domyślić, decyzja Kukiza stała się niezwykle popularna wśród przeciwników TVP. Nie tylko muzyk uważa, że Jacek Kurski powinien zrezygnować z funkcji. Ideę Kukiza popierają nawet ci zwolennicy opozycji, którzy zwykle go krytykują.

źródło: Muzyka Onet

...

Zobacz również