Badanie przeprowadzone przez TNS Polska wykazuje, że wśród Polaków rośnie niezadowolenie z rządów i stanu gospodarki. Według badania, 52% obywateli Polski jest zdania, że kierunek, w jakim zmierzają sprawy w Polsce, jest zły.

Dobre zdanie o kierunku, jaki obrały sprawy w Polsce, ma 32% badanych, z kolei 16% ankietowanych stwierdziło, że nie ma zdania w sprawie. Negatywnie Polacy wypowiedzieli się także na temat gospodarki naszego kraju.

Prawie połowa ankietowanych – 46% – była bowiem zdania, że ta jest w kryzysie, z czego 37% mówi o lekkim, a 9% o ciężkim kryzysie. W opozycji jest 45% ankietowanych, którzy są zdania, że polska gospodarka się rozwija. 42% stanowi grupa, która uważa, że rozwój jest powolny, a 3% to ludzie, którzy mówią o dynamicznym rozwoju. 9% badanych nie odpowiedziało na pytanie dotyczące rozwoju.

Polaków zapytano też o warunki na rynku pracy. 53% stwierdziło, że w Polsce nietrudno można znaleźć pracę – z tego 3% oświadczyło, że w naszym kraju można łatwo znaleźć dobrą pracę, a 50% oświadczyło, że pracę można znaleźć łatwo, ale nie taką, jaką by się mieć faktycznie chciało.

Oprócz 6%, które oświadczyło, że nie ma zdania w tej materii, 41% badanych jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne – 34% mówi o dużej trudności, jeśli chodzi o znalezienie pracy, a 7% stwierdziło, że jest to wręcz niemożliwe.

Badanie przeprowadzono w dniach od 7. do 12. października metodą wywiadów bezpośrednich na grupie 1052 Polaków w wieku od 15 lat wzwyż.

Polub fanpage jedynego bezstronnego portalu informacyjnego


źródło: rmf24.pl
pt

...

Zobacz również