Już za kilka dni minie kolejna rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego przez ówczesne władze PRL. W tym kontekście Centrum Badań Opinii Społecznej zapytało Polaków czy uważają wprowadzenie stanu wojennego za słuszne. 

35 lat temu w komunistycznej Polsce wprowadzono stan wojenny. 13 grudnia, od samego rana publiczna telewizja oraz państwowe rozgłośnie radiowe nadawały wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, który stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Na ulicach polskich miast pojawili się żołnierze wojska ludowego, czołgi i inne wozy bojowe.

W wyniku stanu wojennego co najmniej kilkadziesiąt osób poniosło śmierć a kolejne tysiące zostało internowanych – głównie działacze opozycji antykomunistycznej.

W kontekście zbliżającej się rocznicy, Centrum Badań Opinii Społecznej zapytało Polaków czy uważają wprowadzenie stanu wojennego za słuszne.

41% Polaków odpowiedziało twierdząco, według nich podjęcie tej decyzji było uzasadnione. Z kolei 35% pytanych uważa wprowadzenie stanu wojennego za złą decyzje. 24% badanych wstrzymuje się od oceny tego wydarzenia.

Wyniki tegorocznego badania wyraźnie wskazują spadek odsetek osób popierających decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Jeszcze rok temu o słuszności stanu wojennego było przekonanych 54% Polaków.

CBOS spytał Polaków również o datę wprowadzenia stanu wojennego i co może być zaskakujące, jedynie 44% z nas potrafi podać dokładny dzień, miesiąc i rok.

https://www.youtube.com/watch?v=7MHPrdAbse0

bh

...

Zobacz również

Zobacz również