Smog w Polsce. Aktualna sytuacja jest fatalna

Smog w Polsce. Aktualna sytuacja jest fatalna Źródło: fot. pixabay

Smog w Polsce już od kilku lat jest jednym z głównych tematów poruszanych przez największe media. Choć problemowi temu przyglądają się wszyscy ważni komentatorzy, a także politycy partii rządzącej, walkę ze smogiem możemy uznawać za mało udaną. Jak wygląda aktualna sytuacja w największych miastach w Polsce? Jest fatalnie.

Smog w Polsce to poważny problem, a jego dalsze występowanie może wyrządzić dramatyczną szkodę naszemu zdrowiu. Zbyt wysokie stężenie pyłów PM10, które znajdziemy właśnie w smogu, może powodować dolegliwości związane z układem oddechowym, takie jak świszczący oddech, pogorszenie stanu osób cierpiących na astmę czy zapalenie oskrzeli. Wysoki poziom PM10 w powietrzu zwiększa również możliwość wystąpienia zmian nowotworowych, zwłaszcza u palaczy (także biernych). Stężenie pyłu PM2,5 jest tym bardziej groźne dla naszego zdrowia, gdyż wpływa na nasz organizm nie tylko przez układ oddechowy, ale także dociera wprost do krwiobiegu.

Smog w Polsce: W których miastach jest najgorzej?

Smog ma wiele różnych źródeł. Głównym winowajcą są jednak spaliny pochodzące z kotłów i pieców domowych, w tym najbardziej toksyczne są te pochodzące ze spalania śmieci. W dużych miastach istotną rolę w tworzeniu smogu grają również spaliny samochodowe. W których miastach smog w Polsce jest obecnie największy? Najgorsza sytuacja jest w Krakowie, gdzie odnotowano 202,63 µg/m3 pyłu PM10 oraz 148,82 µg/m3 pyłu PM2,5. Warto wspomnieć, że o powietrzu dobrej jakości mówimy wtedy, gdy stężenie pyłu PM10 wynosi mniej niż 60 µg/m3, a PM2,5 - mniej niż 36 µg/m3. W Małopolsce norma ta jest przekroczona niemal 4-krotnie. Słabą jakością powietrza mogą martwić się mieszkańcy Warszawy, Przemyśla, Starachowic, Tych i Borsukowizny. Źródło: Wirtualna Polska Następny artykuł