Radosław Sikorski na spotkaniu prezydiów Sejmu RP i Bundestagu zarzucił niemieckim władzom, że te przeznaczają za mało funduszy na naukę języka polskiego dla Polonii.

Według marszałka sejmu należy się lepiej przyjrzeć realizacji przez niemiecką stronę postanowień z podpisanego 24 lata temu Polsko-Niemieckiego Traktatu o Przyjaznej Współpracy i Dobrym Sąsiedztwie ponieważ strona niemiecka nie wywiązuje się z ustaleń dotyczących m.in.finansowania nauczania języka polskiego dla niemieckiej Polonii.

Jak przekonuje Sikorski, jedną z najważniejszych spraw jakie należy rozwiązać przed wspólnymi obchodami rocznicy podpisania traktatu jest wyrównanie warunków nauczania języka ojczystego dla mniejszości niemieckiej w Polsce i mniejszości polskiej w Niemczech.

– Polska wydaje na naukę języka niemieckiego kilkakrotnie więcej niż Niemcy na naukę polskiego. Tymczasem w Niemczech żyje dużo więcej Polaków niż odwrotnie, Niemcy są krajem zamożniejszym, a polski jest językiem dużo trudniejszym od niemieckiego, tak więc z finansowaniem powinno być dokładnie odwrotnie – powiedział Sikorski.

Na ostrą krytykę ze strony Sikorskiego zareagował przewodniczący Bundestagu, Norbert Lammert, który stwierdził, że wspólne obchody będą dobrą okazją by polska strona mogła zrozumieć dlaczego realizacja postanowień z Traktatu jest dla Niemiec tak trudna. Niemiecki polityk miał na myśli fakt, że w Niemczech polityka oświatowa oficjalnie nie jest kreowana centralnie jak to ma miejsce w Polsce tylko zależy od polityki poszczególnych Landów.

bh, źródło: dw.de

Zobacz również