Sejm przyjął ustawę medialną i o służbach publicznych

Sejm przyjął ustawę medialną i o służbach publicznych Źródło:

Zgodnie z planem obozu rządzącego, Sejm przyjął dzisiejszego wieczoru ustawę medialną i ustawę o służbie cywilnej, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. 

Przyjęta przez sejmową większość ustawa medialna zakłada przekształcenie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej - dotychczas spółki skarbu państwa - w instytucje kultury. Z kolei ich zarządy będą wybierane przez Radę Mediów Narodowych, w której składzie znajdą się osoby wybrane przez sejmową i senacką większość oraz prezydenta. Za przyjęciem ustawy medialnej głosowało 232 posłów, przeciw 152, a 34 wstrzymało się od głosu. Natomiast wszystkie poprawki opozycji zostały odrzucone. Zaproponowany przez PiS sposób wybierania zarządów wywołał spore kontrowersje wśród opozycji, która oskarżyła obóz władzy o "odgrywanie się" i "zemstę", polegające na obsadzeniu zarządów swoimi ludźmi pod pozorem "naprawy mediów publicznych". W przyjętej ustawie została również ograniczona rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tą część ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości skomentował przewodniczący KRRiT. - Wbrew wcześniejszym zapowiedziom polityków Prawa i Sprawiedliwości, ustawa medialna nie odnosi się w sposób kompleksowy do problematyki funkcjonowania mediów publicznych w Polsce, lecz jedynie wprowadza zmiany, których uchwalenie umożliwi natychmiastowe powołanie nowych władz w spółkach publicznej radiofonii i telewizji. Projektodawcy przygotowali swoją propozycję zmian w oderwaniu od dotychczasowego dorobku demokratycznego państwa prawa, w tym bez respektowania znanego od dwudziestu lat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który podkreślił, iż zasada niezależności publicznej radiofonii i telewizji odnosi się w szczególnie intensywny sposób do jej pozycji wobec Rządu - napisał w oświadczeniu Jan Dworak. W podobnym tonie ustawę PiS skomentowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, według którego "radio i telewizja, znajdą się pod nadzorem agend rządowych, a kierownictwa nominowane będą przez ministra skarbu, z pominięciem konkursów kwalifikacyjnych. Proponowane zmiany oznaczają kres pluralizmu i obiektywnego informowania społeczeństwa i mediów publicznych". Sejmowa większość PiS przyjęła dzisiaj również ustawę o służbie cywilnej, która likwiduje obsadzanie wyższych stanowisk publicznych w drodze konkursu i zastępuje powołaniem. Co również ważne, w terminie 30 dni od przyjęcia ustawy wygasają stosunki pracy wszystkich osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach publicznych w przypadku gdy nie zostaną im przedstawione nowe umowy o pracę. Równie ważnym przepisem przyjętym dzisiaj przez Sejm jest likwidacja wymogu aby szef służby cywilnej nie był członkiem żadnej partii politycznej w okresie przynajmniej 5 lat przed objęciem stanowiska. Sejmowa większość nie zgodziła się natomiast na odrzucenie projektu ustawy PiS ws. kontroli operacyjnej prowadzonej przez tajne służby oraz zasad pobierania przez nie billingów, która zwiększałaby prawo do podsłuchiwania telefonów, inwigilowania internetu i nagrywania obywateli w miejscach niepublicznych. Ustawa została skierowana do sejmowej komisji. Obserwuj Pikio.pl, by być na bieżąco:

bh, źródło: krrit.gov.pl / polskie radiointeria / onet Następny artykuł