Na piątkowym posiedzeniu Sejmu została przyjęta „ustawa dekomunizacyjna”, wedle której wszystkie odniesienia do komunizmu zawarte w nazwach ulic czy budowli zostaną usunięte.

Ustawa, za którą głosowali niemal wszyscy posłowie obecnej kadencji (jedynie jedna posłanka PO wstrzymała się od głosu) zobowiązuje samorządy do zmiany aktualnych nazw mogących upamiętniać, odnosić się lub w jakikolwiek inny sposób propagować komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Ponadto od wejścia nowego prawa w życie samorządy nie będą mogły nadawać ulicom, budynkom i innym urządzeniom użyteczności publicznej (mosty, place itp.) nazw odnoszących się do postaci, wydarzeń i dat związanych z komunizmem lub innym ustrojem totalitarnym.

Decyzję o stwierdzeniu, że dana nazwa budowli, obiektu lub urządzenia użyteczności publicznej nawiązuje do ustroju komunistycznego będzie podejmował wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej.

Obserwuj Pikio.pl, by być na bieżąco:


bh, źródło: niezalezna

...

Zobacz również

Zobacz również