Konflikt na linii rząd-TK trwa w najlepsze. Prezes Trybunału, Andrzej Rzepliński ostrzega, że korzystając ze sparaliżowania TK, władza może chcieć zmienić faktyczny ustrój RP.

– W sierpniu, wrześniu może dojść do próby radykalnej zmiany ustroju Polski w kierunku formuły jedynowładztwa, tzn. jeden człowiek sprawuje władzę i nie ponosi odpowiedzialności. Tak jest zapisane w programie PiS z 2011 roku. […] Te próby byłyby w kontrze do tego, do czego zmierzali Polacy przez całe 45 lat, czyli demokracji i rządów prawa – mówił Andrzej Rzeplińśki

Prezes zaznaczył, że jego obway nie są bezzasadne. Odwoływał się do programu Prawa i Sprawiedliwości z 2011 roku. Podał nawet konkretną stronę.

Na stronie 15 jest tam napisane, że centralny ośrodek dyspozycji politycznej jest ponad prezydentem, rządem, parlamentem – kontynuował Rzepliński.

Prezesa zapytano także o możliwość odwołania wszystkich obecnych sędziów TK i powołanie w ich miejsce nowych, co miałoby być jednym ze sposobów na rozwiązanie trwającego sporu. Rzepliński jednak stanowczo odrzucił takie rozwiązanie.

Wtedy TK, jakby się nie nazywał, nigdy nie będzie już niezależnym i odrębnym organem konstytucyjności prawa. Będzie radą przyboczną – mówił.

Waszym zdaniem PiS może spróbować zmienić ustrój korzystając z zamieszania związanego ze Światowymi Dniami Młodzieży?

źródło: wp

...

Zobacz również