Rząd zajmie się ustawą o in vitro

Rząd zajmie się ustawą o in vitro Źródło: getababy.net

Jak poinformował wiceminister zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, w połowie lutego pod obrady rządu najprawdopodobniej trafi projekt ustawy o in vitro.

Najważniejszą sprawą do omówienia w kontekście tej ustawy ma być kwestia vacatio legis dotycząca przepisów stawiających wymagania klinikom in vitro. Resort zdrowia jest zdania, że powinny one mieć na ich wprowadzenie przynajmniej dwa lata. Oprócz tego ważnym punktem nowej ustawy jest regulacja ograniczająca produkcję nadliczbowej liczby zarodków (do 8) jeśli nie będzie takich wskazań medycznych. Poprzedni projekt nie zawierał takiej regulacji. Nową regulacją jest także przepis mówiący o tym, że mężczyzna będzie mógł zostać dawcą komórek rozrodczych kobiecie, z którą pozostaje w związku małżeńskim lub pożyciu seksualnym (po obustronnym pisemnym poświadczeniu o takim pożyciu). Projekt dopuszcza też przekazywanie komórek rozrodczych innym parom. Będzie przy tym wymagana pisemna zgoda dawcy oraz opinia pozytywna lekarza. Ponadto projekt zakazuje handlu zarodkami, genetycznych modyfikacji (np. w celu wyboru płci), utworzenie centrów leczenia niepłodności oraz możliwość uzyskania informacji o dawcy komórek rozrodczych przez dzieci urodzone w wyniku zabiegu in vitro po uzyskaniu pełnoletności. Koszt wykonania wszystkich założeń projektu w latach 2015-2025 został ustalony na poziomie 10 mln zł. Potrzeba uchwalenia ustawy o in vitro jest podyktowana wskazaniem Komisji Europejskiej, która poinformowała że Polsce grozi wysoka kara finansowa z uwagi na niepełne wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek ludzkich. Aktualnie obowiązująca w Polsce ustawa o tkankach nie zawiera regulacji dotyczących komórek rozrodczych, tkanek zarodkowych i tkanek płodów.

źródło: wp.pl
Następny artykuł Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News