Tadeusz Rydzyk jest oburzony zachowaniem państwowej spółki Exalo Drilling. Jego zdaniem ED nienależycie wywiązało się ze swoich obowiązków i żąda 30 milionów odszkodowania.

Należąca w większości do skarbu państwa  spółka Exalo Drilling wykonywała odwierty dla fundacji o. Rydzyka Lux Veritatis. Zdaniem zamożnego duchownego, odwierty te nie zostały wykonane właściwie.

– Firma, która jest własnością skarbu państwa, tak nam nogi podkładała, że to było dramatyczne – skarżył się Tadeusz Rydzyk.

Co więcej, Rydzyk oskarża ED także o celowe opóźnianie prac. W związku z ww. zarzutami, Lux Veritatis pozwało Exalo Drilling żądając 30 milionów złotych odszkodowania. W 2015 roku sąd oddalił pozew fundacji Rydzyka. W uzasadnieniu napisano, że roszczenia się przedawniły.

Lux Veritatis postanowiło jednak skierować apelację do sądu wyższej instancji.

– Jednym z zarzutów apelacji był zarzut, że sąd okręgowy nie przesłuchał stron, co jest niezbędne do ustalenia, jaka była intencja stron przy zawieraniu porozumienia – aneksu do umowy i podpisywaniu odpowiednich dokumentów, w tym protokołu – komentuje dla PAP mecenas Fiutowski.

W ten piątek miało odbyć się przesłuchanie przedstawicieli LV i ED. Przedstawiciele Exalo Drilling nie stawili się jednak na wezwanie.

...

Zobacz również