Federacja Rosyjska posiada najwięcej więźniów w przeliczeniu na stu tysięcy mieszkańców wśród wszystkich krajów europejskich. Powyższe dane zostały przedstawione w raporcie opublikowanym 8 marca przez Radę Europy.

W 2014 roku w rosyjskich więzieniach przebywało 671 000 osób, co daje 467 skazanych na 100 tysięcy mieszkańców. Jest to prawie 3,5 razy więcej od średniej europejskiej według, której na 100 tysięcy mieszkańców przypada 135,8 więźniów. Co ciekawe aż 8 państw w pierwszej dziesiątce rankingu to państwa niegdyś wchodzące w skład Związku Radzieckiego.

W rosyjskich więzieniach odnotowano 4200 przypadków śmierci, w tym 460 zakwalifikowano jako samobójcze. Średnia śmiertelność na stu tysięcy skazanych wyniosła 61,6. Jest to jeden z najwyższych wyników w Europie, większy wskaźnik posiadają tylko Serbia i Bułgaria. ,,Statystyczny” rosyjski skazany ma 34 lata.

Według danych Rosyjskiej Służby Więziennej 1 stycznia 2016 roku w zakładach karnych na terenie kraju przebywało ponad 646 tysięcy osób, to o 25,5 tysiąca mniej niż przed rokiem.

Według danych Rady Europy w 2014 w polskich zakładach karnych przebywało 77 371 skazanych, co daje około 203 skazanych na 100 tysięcy mieszkańców i plasuje Polskę na 8 miejscu w rankingu, pomiędzy Ukrainą i Mołdawią. Odnotowano, że w ciągu roku w polskich więzieniach zmarło 109 osób, wśród tej liczby stwierdzono 19 samobójstw.

Pierwsza dziesiątka krajów z największą liczbą skazanych w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców:

 • Federacja Rosyjska 467,1
 • Litwa 305
 • Łotwa 240,3
 • Azerbejdżan 238,2
 • Gruzja 227,9
 • Estonia 225,1
 • Ukraina 204
 • Polska 203,5
 • Mołdawia 201,3
 • Turcja 197,5

Krajami z najmniejszą liczbą skazanych w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców okazały się:

 • San Marino 12,3
 • Liechtenstein 21,5
 • Islandia 47,3
 • Finlandia 56,8
 • Holandia 58,6
 • Szwecja 60,8
 • Dania 63,7
 • Republika Serbska (część federacji Bośni i Hercegowiny) 66,1
 • Andora 68,9
 • Norwegia 72,8
 • Słowenia 73,8

Cały raport dostępny jest pod tym linkiem: http://wp.unil.ch/space/files/2016/03/Council-of-Europe_SPACE-I-2014__Final_160308.pdf

Józef Gawron

...

Zobacz również