Przedstawiciele Rosji i Syrii podpisali dokument dotyczący odbudowy syryjskiej infrastruktury. W myśl porozumienia Federacja Rosyjska zobowiązała się do przekazania Syrii kwoty 850 milionów euro.

Premier Syrii Wa’il al-Halki stwierdził, że na terytorium Syrii nie działa obecnie ponad 60% stacji energetycznych, a do ich ponownego uruchomienia niezbędne będą dostawy ropy naftowej.

Nie patrząc na to co wycierpiała Syria, potrafiła ona zachować swoją infrastrukturę. Ocalała sieć jednocząca północ – od Al-Kamiszli – i południe – do Dary. Prąd jest dostarczany do tej pory, jednak jego produkcja opiera się na paliwach, a sektor naftowy padł ofiarą jeszcze większego terroryzmu, niż sektor energetyczny” – powiedział al-Halki.

Syryjski premier zaznaczył, że do funkcjonowania sieci energetycznej Syria potrzebuje co najmniej 35 tysięcy ton ropy naftowej dziennie.

Józef Gawron, źródło: tvrain.ru

...

Zobacz również