Realne dochody (dochody minus obowiązkowe opłaty z uwzględnieniem inflacji ) Rosjan w styczniu 2016 roku zmalały o 52,2% w porównaniu z grudniem ubiegłego roku. Suma przeciętnego przychodu wyniosła 21 365 rosyjskich rubli (1082 złote), podczas gdy w grudniu suma ta wynosiła 45 212 rubli ( 2289zł). Powyższe dane przedstawił w swoim raporcie Rosstat.

Pierwszego stycznia 2016 roku zadłużenie rosyjskich przedsiębiorstw wobec pracowników wynosiło 4,33 miliarda rubli. Zjawisko to spowodowane jest niewypłacaniem zatrudnionym pensji na czas. W stosunku do grudnia zadłużenie wzrosło o 21,3%, czyli o 760 milionów rubli.

Stopa bezrobocia wśród zdolnych do wykonywania pracy Rosjan (75,8 miliona osób) wynosi 5,8 procenta. W biurach pośrednictwa pracy zarejestrowało się około miliona Rosjan, z czego 900 tysięcy otrzymało zasiłek dla bezrobotnych.

Według rezultatów sondażu przeprowadzonego przez WCIOM (firmę zajmującą się prowadzeniem badań wśród opinii publicznej), 22 grudnia 2015 roku, 49 % Rosjan skarżyło się na pogorszenie swojej sytuacji materialnej.

Józef Gawron

źródło: lenta.ru/news/2016/02/18/profitfall/

Zobacz również