150 lat temu, 9 sierpnia 1864 r., urodził się Roman Dmowski ? wybitny mąż stanu II Rzeczpospolitej, główny ideolog polskiej myśli narodowej i jeden z twórców polskiej wolności. W znacznej mierze jego aktywności podczas paryjskiej konferencji pokojowej, zwieńczonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego, zawdzięczamy odbudowę niepodległego Państwa Polskiego.

Bardzo się cieszę, że dożyłem czasów, kiedy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w drodze uchwały mógł w sposób suwerenny uczcić pamięć tego wielkiego Polaka, który ? wespół m. in. z Józefem Piłsudskim ? swoją działalnością doprowadził do odzyskania przez nasz Naród własnej państwowości. Jest to szczególnie istotne, zważywszy na to, jak myśl Dmowskiego była zwalczana w czasach komunizmu i zakłamywana przez wiele ośrodków kształtowania opinii publicznej po 1989 r.

Dzisiaj, kilka dziesięcioleci po śmierci dwóch przedwojennych antagonistów ? Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego ? powinniśmy w końcu zakończyć legendarny spór tych dwóch polskich patriotów, a rozpocząć podkreślanie tego, co ich łączyło.

Przede wszystkim, obaj stali po stronie suwerenności Polski, w opozycji zarówno do wroga wewnętrznego, jakim byli komuniści, jak i do wrogów zewnętrznych. Mimo dzielących ich różnic na kształt Państwa Polskiego, obaj potrafili zgodnie współpracować w sytuacjach dramatycznych.

Pisząc o tym, pragnę zwrócić uwagę na okres paryjskiej konferencji pokojowej, kiedy to Józef Piłsudski walczył o polskie granice z bronią w ręku, zaś Roman Dmowski drogą dyplomatyczną. Podobnie rzecz się miała podczas agresji bolszewickiej na odrodzoną Rzeczpospolitą, kiedy to Józef Piłsudski powołał Romana Dmowskiego w skład Rady Obrony Państwa.

Jakie nauki płyną z myśli Romana Dmowskiego dla współczesnej polskiej prawicy?

W mojej ocenie, przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że Dmowski miał rację w swojej apoteozie państwa narodowego. Zdaniem Romana Dmowskiego, podstawowym podmiotem w stosunkach międzynarodowych są narody, rywalizujące ze sobą przez własne państwa, dzięki którym mogą realizować swoje interesy. Państwo stanowi zatem przede wszystkim narzędzie narodu, mające służyć swojemu narodowi, co nie zmieniło się nawet w dobie powojennej integracji europejskiej.

Kolejną kwestią jest realizm polityczny przedwojennej myśli narodowej. Roman Dmowski rozumiał, jak bardzo prawdziwe jest przysłowie brytyjskiej dyplomacji – ?państwa nie mają przyjaciół, tylko interesy?. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne prawa geopolityczne, z których owe interesy wynikają, pozostają niezmienne.

Inną sprawą pozostaje wciąż aktualne zwrócenie przez Romana Dmowskiego uwagi na związek katolicyzmu z polskością. W publikacji ?Kościół, naród i państwo? twórca narodowej demokracji pisał:

?Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznym stopniu stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu?.

Roman Dmowski jest bezsprzecznie twórcą nowoczesnego polskiego patriotyzmu, z którego myśli czerpały także inne, często rywalizujące z jego szkołą myślenia, nurty propolskie. Należy zdecydowanie potępić tych, którzy oceniając go zapominają, że postaci historyczne powinniśmy sądzić według standardów czasów, w których przyszło im żyć, nie zaś podług dzisiejszych wymogów tzw. poprawności politycznej.

Radny Powiatu Piaseczyńskiego z listy PiS i jeden z liderów Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Student prawa na UKSW.