Minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Błaszczak, zapowiedział rewolucyjne zmiany w polskiej policji. Dzięki zapowiedzianej modernizacji będzie łatwiej rozstrzygnąć sporne sytuacje z udziałem funkcjonariuszy.

Sejmowa komisja spraw wewnętrznych i administracji rozpoczęła właśnie prace nad projektem ustawy zakładającej modernizację policji w latach 2017-2020. Całkowity koszt zmian wyniesie 9,1 miliardów złotych.

Jednym z najważniejszych założeń zapowiadanej modernizacji jest wprowadzenie do standardowego wyposażenia każdego funkcjonariusza policji kamer na mundurach. Dzięki temu, wszystkie sporne sytuacje z udziałem policjantów będą rozstrzygane o wiele szybciej i łatwiej.

 – Chcemy wprowadzić taki standard, że na mundurach policjantów będą kamery. Koszty nie są duże, a rezultat będzie bardzo pozytywny. Dzięki temu będziemy mogli rozstrzygnąć spory. Takie narzędzie pozwoli nam, żeby rozstrzygnąć wszystkie niejasności – oznajmił minister spraw wewnętrznych.

Mimo ogólnego poparcia polityków wszystkich formacji dla tego pomysłu, pojawiły się pewne wątpliwości. Chodzi głównie o to, że – jak zakłada projekt ustawy – kamery nie będą działały bez przerwy. To czy dana sytuacja będzie nagrywana czy nie, będzie zależało od policjanta.

Zobacz również

bh