Fundusz Kościelny powstał w 1950 roku w celu rekompensaty dóbr odebranych kościołom po wojnie. Istnieje do dziś i praktycznie co roku rośnie kwota na niego przeznaczona. Pieniądze trafiają do wszystkich zarejestrowanych związków wyznaniowych w Polsce, najwięcej do Kościoła katolickiego.

Dane dotyczące finansowania organizacji religijnych przez państwo udostępnia Najwyższa Izba Kontroli. Z informacji dotyczących poprzedniego roku wynika, że Skarb wykorzystał na ten cel rekordową sumę pieniędzy – 145 milionów złotych. Jeszcze pięć lat temu było to milionów 100.

Wzrost świadczeń państwowych na rzecz Funduszu Kościelnego spowodowany jest wzrostem składek emerytalnych i zdrowotnych duchownych, co z kolei podyktowane jest podniesieniem płacy minimalnej. Taką informacje przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ubiegłych latach pomysły likwidacji Funduszu bądź zmian w nim przedstawiał szereg partii. SLD opowiadało się za jego rozwiązaniem. Sojusz motywował to istnieniem Komisji Majątkowej zajmującej się zwracaniem zagrabionych przez władze dóbr. Ruch Palikota stworzył 6 tyś. poprawek do budżetu państwa w 2012 roku. Każda z nich miała obcinać dotacje o 12 tyś. złotych. Koalicja PO-PSL postulowała finansowanie z odpisu podatkowego. Rozmowy stanęły na 0,5 proc. i nigdy ich nie zakończono, głównie z powodu wyborów prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015. Dziś żadne ze znajdujących się w Sejmie ugrupowań nie przedstawia chęci zmian w Funduszu Kościelnym.

źródło: newsweek.pl

...

Zobacz również