Jak wynika ze statystyk Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Polska jest najbezpieczniejszym krajem dla kobiet w całej Unii. Mowa o takich kwestiach jak przemoc fizyczna i seksualna. 

Choć sam wynik może nie budzić wielkiej radości (aż 19 proc. kobiet doświadczyło  w Polsce przemocy), to w porównaniu do innych krajów Unii wypadamy najlepiej. W Wielkiej Brytanii z przemocą fizyczną lub seksualną spotkało się 44 proc. kobiet, w Holandii 45 proc., w Szwecji 46 proc., a w Danii 52 proc.

Część osób podkreśla, że raport nie jest wiarygodny, ponieważ nie uwzględnia specyfiki konkretnych państw. Przekonuje, że wiele kobiet w naszym kraju nie zgłasza przemocy seksualnej i fizycznej, z którą się spotyka, szczególnie jeśli chodzi o przemoc w rodzinie. Część kobiet komentuje zaś, że może i prowadzimy w rankingu przemocy, aczkolwiek mamy najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w całej Unii.

Z kolei prawica uważa, że na wyniki raportu wpłynęły w zachodnich krajach Unii dzielnice zamieszkałe w głównej mierze przez ubogą społeczność imigrancką.

Polub fanpage pluralistycznego, bezstronnego portalu:

źródło: niewygodne.info.pl, FRA.europa.eu

...

Zobacz również