Od samego początku program „Rodzina 500 plus” był przez opozycję kontestowany, krytykowany. Wskazywano, że stanowi zagrożenie dla budżetu finansów publicznych, po czym opozycja stwierdziła, że ten program powinien finansować absolutnie wszystkie dzieci. Różne rzeczy słyszeliśmy na ten temat od opozycji. Część polityków opozycji twierdziła, że program 500 plus to rodzaj łapówki dla wyborców, a teraz widać, że program ten przynosi efekty. Program funkcjonuje przez trzy pełne kwartały, korzysta z niego blisko 3 mln 800 tys dzieci.

Z wyliczeń resortu wynika, iż , natomiast w całym 2016 roku będzie to 17 mld.

Mamy też dobre informacje, płynące z narodowego funduszu zdrowia, które mówią o liczbie zarejestrowanych ciąż, która jest większa w porównaniu do poprzedniego roku o ponad 14,5 tysiąca Niestety, nawet wzrost dzietności nie rozwiązuje naszego problemu demograficznego. Potrzebne są miejsca opieki nad małym dzieckiem, poprawa dostępności opieki medycznej, ale również istotny jest program „Mieszkanie+”. Jednak sam projekt „Rodzina 500+” to program oczekiwany przez Polaków przez wiele lat.

Mamy nierozwiązany poważny problem opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Nie da się jednak rozwiązać wszystkich problemów w ciągu jednego roku. Problem opieki nad osobami niepełnosprawnymi jest problemem narastającym.

...

Zobacz również

 

Zobacz również