Jedynie inteligentni poradzą sobie z tymi pytaniami! Podejmiesz wyzwanie? - quiz

Który miesiąc ma zmienną liczbę dni?