Test wiedzy ogólnej! Potrafisz odpowiedzieć na numer 7.? - quiz

''Starym Światem'' nazywany był obszar:

Zobacz również: