Pamiętasz te wydarzenia PRL-u? Sprawdź swoją wiedzę, to ważne! - quiz

W którym roku założono Solidarność?