Pamiętasz jeszcze PRL? Spróbuj odpowiedzieć na te pytania! - quiz

Ile razy wprowadzano kartki na żywność?