Wiedzą o tym nawet dzieci, a dorośli mają problem z 8. pytaniem! - quiz

Piętrem lasu NIE jest:

Zobacz również:

Testowa