W stolicy zorganizowany czwarty już Marsz Ateistów. Tym razem głównymi postulatami manifestantów były: wyprowadzenie religii ze szkół, liberalizacja prawa aborcyjnego oraz zniesienie kar za obrazę uczuć religijnych. Organizatorem Marszu było stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna. 

Marsz Ateistów jak zwykle przemaszerował przez Krakowskie Przedmieście. Na koniec zainscenizowano ścięcie Kazimierza Łyszczyńskiego, który jest patronem polskich ateistów, w związku z tym, iż w 1689 r. został zabity za ateizm. W manifestacji brało udział mniej niż 200 osób.

Według maszerujących, „religia jest opium dla ludu”. Najprawdopodobniej wszyscy uczestnicy demonstracji domagają się zupełnego rozdziału Kościoła od państwa i wyprowadzenia religii ze szkół. Twierdzą, że władze nie szanują konstytucyjnej zasady neutralności światopoglądowej państwa.

Wśród haseł pojawiały się również kwestie dotyczące środowiska LGBT, głównie dotyczące możliwości zawierania związków partnerskich. Maszerujący wyrazili także sprzeciw wobec planów zaostrzenia prawa aborcyjnego, czyli uregulowanego prawnie całkowitego zakazu aborcji.

Manifestacja przebiegła bez żadnych poważniejszych incydentów. Doszło tylko do krótkiej słownej potyczki z grupą starszych osób.

https://youtu.be/pbYGbsv9iz0

POLUB FANPAGE PLURALISTYCZNEGO, BEZSTRONNEGO SERWISU O POLITYCE, BY BYĆ NA BIEŻĄCO

źródło: wyborcza.pl

...

Zobacz również