Polska bije – niestety niechlubne – rekordy w kontekście zanieczyszczenia powietrza. W porównaniu z innymi krajami jesteśmy rakotwórczym centrum w Europie. 

Organizacje ekologiczne od lat alarmują o niebezpieczeństwach związanych z postępującym zanieczyszczeniem powietrza, którym na co dzień oddychamy. Ostatnie statystyki są przerażające – jesteśmy rakotwórczym centrum Europy.

W Polsce notuje się ponad 40-krotne przekroczenie dopuszczalnej emisji bardzo groźnego dla naszego zdrowia i przede wszystkim rakotwórczego benzo(a)pirenu, którego produkujemy najwięcej w Europie. Głównym źródłem emisji niebezpiecznego dla zdrowia benzo(a)pirenu jest indywidualne ogrzewanie budynków.

Ponadto połowa ponad połowa najbardziej zanieczyszczanych miast w Unii Europejskiej  to polskie miasta (w zestawieniu 50 miast aż 30 znajduje się w Polsce).

Skalę przerażającego z naszego punktu widzenia problemu dobrze obrazuje mapa opublikowana w raporcie European Environment Agency, na której Polska jawi się jako centrum rakotwórczego powietrza w Europie.

bh

Zobacz również

...