PRZEŁOM w najważniejszej sprawie dla Polski! Komisja Europejska zdecydowała

PRZEŁOM w najważniejszej sprawie dla Polski! Komisja Europejska zdecydowała

To jedna z najważniejszych spraw dla Polski, która już w przyszłym tygodniu przedstawi na forum unijnym własną ekspertyzę prawną w tej kwestii. Tymczasem Komisja Europejska nadal podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko na temat niebezpiecznej luki prawnej.

Zdaniem Komisji Europejskiej przeciw budowie gazociągu Nord Stream 2 przemawia groźna luka prawna. "Uważamy, że projekt gazociągu nie jest zgodny z celami unii energetycznej. Istnieje luka prawna, która musi być przedmiotem negocjacji, ponieważ nie może powstać gazociąg lub infrastruktura w UE, która nie podlega głównym zasadom prawa europejskiego" - podkreślała rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkone, tłumacząc, czemu Komisja nadal podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko o konieczności upewnienia się ze stroną rosyjską co do szczegółów prawnych inwestycji. To odpowiedź na nową opinię prawną w tej kwestii, wydaną przez Radę UE, do której Komisja zgłosiła się z prośbą o zajęcie stanowiska w czerwcu. Według Rady nie ma luki prawnej związanej z tym, że Nord Stream 2 miałby być prowadzony przez morze. W analizie wskazano, że wobec tego do części podmorskiej Nord Stream 2 nie mają zastosowania przepisy trzeciego pakietu energetycznego. Takie stanowisko, jak zauważają polscy dyplomaci w Brukseli oraz inni eksperci, jest korzystne np. dla Niemiec. Nadal nie przekonuje jednak KE.  - Naszym celem jest zagwarantowanie tego, że jeśli Nord Stream 2 zostanie zbudowany, będzie w zgodności z głównymi zasadami unijnych regulacji. To się nie zmieniło - dodawała rzeczniczka Komisji. Teraz trzeba czekać na decyzję państw członkowskich, co dalej z planami budowy gazociągu. Co jeszcze może w tej sprawie zrobić Polska? Już w przyszłym tygodniu na forum unijnym przedstawimy własną ekspertyzę prawną w tej kwestii, która ma wyjaśnić i uzasadnić istniejące wątpliwości.

Następny artykuł