Prezydent Andrzej Duda zawetował pierwszą ustawę w tej kadencji Sejmu. Chodzi o prawo odnoszące się do finansowości samorządów i ograniczające znacznie ich autonomię w tej kwestii. Prezydent Duda, tak jak obiecywał w swojej kampanii, wstawił się za samorządowcami.

Nowa ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych zmieniałaby sposób wybierania ich członków na dziś dzień część ich składu mianują premier i sejmiki wojewódzkie. Prawo i Sprawiedliwość chciało pozbawić samorządy wpływu na wybór członków Izb, pozostawiając tę kwestię w gestii premiera i szefa MSWiA.

Nowe prawo umożliwiałoby też zwiększenie centralnej kontroli nad finansami samorządów, która teraz rozpościera się jedynie na zagadnienie legalności. W poprawce zawiera się pomysł, aby rząd mógł kontrolować także rzetelność i gospodarność.

Prezydent zawetował tę ustawę. Nie jest to jednak koniec, gdyż ustawa cały czas może wejść w życie. Trafi ona ponownie do Sejmu, a prezydenckie weto zniesione może być głosowaniem sejmowym przy większości 3/5 kworum.

źródło: wprost.pl

...

Zobacz również