Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikowanie konwencji dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet. Przypomniał jednak, że nie jest to tożsame z ratyfikacją konwencji do czego dojdzie zapewne niebawem, po dokładnym przebadaniu dokumentu od strony prawnej.

Prezydent czeka aktualnie na dokumenty podpisane przez rząd Ewy Kopacz i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Po ich otrzymaniu – jak zapowiedział Komorowski – przejdzie niezwłocznie do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie ratyfikacji konwencji.

Prezydent zaznaczył także, że dostrzega w konwencji zapisy, które nie pasują do polskich realiów i uważa, że jest ona skierowana raczej do innych obszarów kulturowych takich jak środowiska islamskie. Dlatego też – według prezydenta – wywołuje ona tak skrajne emocje.

Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet budzi wiele kontrowersji i skrajnych emocji. Według jej przeciwników dokument uderza w tradycyjny model rodziny i promuje homoseksualizm. Według innych konwencja niesie za sobą dyskryminację mężczyzn, którzy w myśl jej zapisów nie doświadczają przemocy w rodzinie a są jedynie jej sprawcami.

źródło: tvn24

Zobacz również