Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński otrzymał w piątek papieskie odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice” w uznaniu za zaangażowanie w pracę na rzecz Kościoła katolickiego.

W mowie pochwalnej dominikanin o. Tomasz Dostatni przypomniał o licznych dokonaniach profesora na rzecz Kościoła katolickiego, szczególnie jeśli chodzi o działalność w Trybunale Konstytucyjnym gdzie zachował wierność nauce Jana Pawła II m.in. w kwestii kary śmierci.

– Kościół katolicki poprzez swoich członków jest częścią społeczeństwa i tacy ludzie jak prof. Rzepliński przypominają nam i dodają wiary, że prawniczy wkład w kulturę europejską niesie nadzieję, że świat w którym żyjemy, może być lepszy i sprawiedliwszy – powiedział dominikanin.

Andrzej Rzepliński jest profesorem prawa, był ekspertem Obywatelskiego Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność”, ekspertem ONZ ds. zapobiegania przestępczości, ekspertem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie, członkiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest związany z Uniwersytetem Warszawskim i Polską Akademią Nauk a od 2010 roku prezesem Trybunału Konstytucyjnego.

źródło: tokfm

Zobacz również