Pozytywny nacjonalizm. Co to tak naprawdę oznacza, jakie określa wartości i czym się odróżnia od nacjonalizmu szowinistycznego?

Częstym zjawiskiem społecznym, czy też medialnym w XXI wieku jest marginalizowanie idei narodowej, która w czasie zaborów, jak i podczas odbudowy państwa polskiego w czasie II RP, miała duży wpływ na losy naszego narodu i państwa. Nacjonalizm w dzisiejszych czasach jest określany mianem ideologii, której należy się wyrzekać, wstydzić, odrzucać. Często jest utożsamiany z nazizmem, bądź faszyzmem, co jest krzywdzące dla Polaków, którzy walczyli o naszą wolność nie tylko w czasie zaborów, ale także w czasie II wojny światowej i PRL, identyfikując się właśnie z ideą narodowego demokratycznego państwa Polskiego. W dzisiejszych czasach, kiedy członków organizacji narodowych w II RP określa się mianem faszystów, antysemitów, szowinistów itp., zupełnie nie zwraca się uwagi na poszczególne i znaczące postacie w tamtych latach. Jest stosowana ogólna łata, która ma przykryć endecję i ją ośmieszyć.

Ale gdy przyjrzymy się poszczególnym osobom z tamtej epoki i polityki z osobna, to możemy zauważyć, że takie postaci jak chociażby Edward Kemnitz, który był członkiem Pogotowia Patriotów Polskich, Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski oraz współzałożycielem i działaczem struktur kierowniczych Obozu Narodowo-Radykalnego, uczyniły w swoim życiu wiele dobrego dla drugiego człowieka. Członek PPP, MW i ONR coś dobrego? Przecież to antysemita, faszysta! A jednak Edward Kemnitz został odznaczony medalem i tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata przez przez Instytut Yad Vashem, czyli izraelską instytucję poświęconą żydowskim ofiarom Holokaustu. Instytut ten nagradza osoby, które spełniają kryteria pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Po pierwsze, uratowany musi być Żydem, a osoba, która ocaliła mu życie, nie może być narodowości żydowskiej. Po drugie, za uratowaniem życia nie mogła się wiązać jakakolwiek rekompensata dla wybawcy. A po trzecie, pospieszenie na ratunek musiało wiązać się z jakimś ryzykiem dla życia lub wolności wybawcy. Czyli co, antysemita ratował Żydów za cenę własnego życia, nie oczekując za to nic w zamian? Wydaje się to dość absurdalne, że ktoś, kto był członkiem takich narodowych organizacji, ryzykował życie swoje i swoich bliskich! W jednym z wywiadów, kiedy to już E. Kemnitz przebywał na emigracji w Kanadzie, mówi o swoich poglądach i się ich nie wstydzi, mimo że media w kraju czują potrzebę zwalczania pamięci o takich bohaterach.

Inną niedocenianą postacią ze środowisk narodowych jest ks. Marceli Godlewski który podczas II wojny światowej ratował Żydów z getta warszawskiego. Pomógł w ucieczce m.in. Wandzie i Krzysztofowi Zamenhofom. W lipcu 2009 Instytut Yad Vashem przyznał mu medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Ksiądz Godlewski był typowym przedstawicielem polskich narodowców, krytycznych wobec Żydów. Był członkiem Straży Narodowej, organizował prelekcje o szkodliwości masonerii i udostępniał pomieszczenia kościelne Pogotowiu Patriotów Polskich. Był jednym z setek kapłanów, którzy w II RP wspierając narodowców, zwalczali socjalizm i agresję żydowską, wydając prasę i tworząc liczne organizacje społeczne. Mimo to, gdy przyszła wojna, kiedy człowiek zwykle zaczyna zachowywać się instynktownie, On potrafił zachować zdrowy rozum i mimo swoich poglądów na kształt państwa, najważniejsze było dla niego życie ludzkie Bez względu na to, czy to był Żyd, czy ktoś innej narodowości. Życie człowieka jest najważniejsze i narodowcy są tego najlepszym przykładem.

Ludziom takim jak powyżej, należy stawiać pomniki, aby każdy Polak i każda Polka mogli zatrzymać się na ulicy na chwilę, przeczytać tablicę pamiątkową, być może poszukać więcej informacji o tych ludziach i uświadomić sobie, że to, co jest wmawiane nam w telewizji, nie miało praktycznego odwzorowania w czynach tych ludzi. Że nie należy uogólniać sprawy, a trzeba docierać do jej źródeł i interesować się tym, co się wokół nas dzieje.

Zobacz również