Poważne kłopoty RMF FM. Stacja może przestać nadawać! "To spór polityczny"

Poważne kłopoty RMF FM. Stacja może przestać nadawać! "To spór polityczny"

Radio RMF FM ma poważne kłopoty. Rozgłośnia może przestać nadawać, jak twierdzi, z winy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która zwleka z decyzją o przedłużeniu koncesji. Według rozgłośni, ma to być celowe działanie.

Zarząd spółki Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., nadawcy programu RMF FM opublikował w sieci oświadczenie o swoich kłopotach.

- Wielokrotnie musieliśmy walczyć o naszą pozycję. W 2001 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bezprawnie ograniczyła prawo stacji do emisji programów lokalnych. Od tego czasu sądy administracyjne wydały siedem wyroków wskazujących na bezprawność działań KRRiT. Ta sama KRRiT, zdominowana przez SLD i PSL, w latach 2001-2002 bezprawnie pozbawiła koncesji Radio Pro Kolor w Opolu, Pomorską Stację Radiową w Szczecinie, Radio BLUE FM w Krakowie. Jedynym uzasadnieniem tych bezprawnych działań był fakt współpracy tych stacji z RMF FM - dodaje.

- Powyższe działania KRRiT doprowadziły spółkę na skraj bankructwa, z którego jedyną drogą wyjścia było wprowadzenie Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. Gdy więc w 2004 r. spółka Broker FM SA (aktualnie Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k.), będąca właścicielem RMF FM prowadziła publiczną emisję akcji, do gry znowu wkroczyli urzędnicy KRRIT, sugerując możliwość pozbawienia RMF FM koncesji i próbując w ten sposób uniemożliwić debiut giełdowy Spółki. Po trwającej trzynaście lat batalii sądowej,w styczniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał działania KRRiT za niezgodne z prawem i przyznał stacji odszkodowanie w wysokości ponad 83 milionów złotych. 

- Dziś, w trakcie toczącego się procesu rekoncesyjnego, RMF FM znów staje w obliczu niesprawiedliwego traktowania przez KRRiT, obsadzoną, podobnie jak przed laty, nominatami PO, SLD i PSL, którzy próbują wykorzystać radio w toczącym się sporze politycznym. Prowadzone postępowanie dotyczące udzielenia koncesji na kolejny okres jest blokowane, a pretekstem dla tych działań jest rzekomo negatywny wynik monitoringu przeprowadzonego w lutym 2015 roku, o którego wynikach RMF FM nigdy nie było informowane, a KRRiT nigdy z tego tytułu nie sformułowała w stosunku do RMF FM żadnych zarzutów. Mając na względzie przesłanki ustawowe stanowiące podstawę procesu rekoncesyjnego, dotychczasową działalność RMF FM, praktykę rekoncesyjną KRRiT oraz fakt podjęcia ostatnio przez KRRiT uchwały w sprawie rekoncesji dla bezpośredniego konkurenta naszej stacji - obstrukcyjne działania KRRiT traktujemy jako bezpodstawne i niemerytoryczne.

- Dotychczasowa praktyka KRRiT w zakresie rekoncesjonowania programów jednoznacznie wskazuje, że występujące w praktyce nadawczej okazjonalne uchybienia (o większej lub mniejszej wadze), często powiązane z licznymi karami, nie stanowiły przeszkody dla udzielenia koncesji na kolejny okres innym nadawcom radiowym i telewizyjnym, co zresztą odpowiada prawidłowej wykładni przepisów, a w szczególności przesłanki „rażącego naruszenia warunków ustawy lub koncesji”. Tymczasem w przypadku radia RMF FM, na które w całym okresie koncesjonowanej działalności nadawczej (tj. od roku 1994) nigdy nie została nałożona kara za łamanie ustawy czy koncesji, ani też nigdy nie została wydana decyzja Przewodniczącego KRRiT na podstawie art. 10 ust. 3 lub 4 ustawy o radiofonii i telewizji, powyższa zasada zdaje się nie mieć zastosowania.

-  Przywołane wyżej okoliczności rodzą podejrzenie, że działania KRRiT motywowane są przesłankami pozaustawowymi i nie wynikają z przyczyn merytorycznych. W szczególności zachodzi obawa, że działanie takie może stanowić próbę wykreowania sporu pomiędzy radiem RMF FM i jego słuchaczami a częścią środowisk politycznych, poprzez instrumentalne powiązanie procesu rekoncesyjnego ze zgłaszanymi z jednej strony postulatami repolonizacji mediów (z uwagi na niemieckiego udziałowca) oraz podnoszonymi z drugiej strony zarzutami niszczenia niezależności środków przekazu. Apelujemy do KRRiT, by oceniała RMF FM w oparciu o takie same kryteria jak innych nadawców i nie blokowała Radiu RMF FM przedłużenia koncesji, pozwalając najpopularniejszej stacji w Polsce skupić się na dostarczaniu słuchaczom rozrywki, muzyki i informacji.

Czy rozgłośnia przestanie nadawać? Czas pokaże.

POLUB FANPAGE PLURALISTYCZNEGO, BEZSTRONNEGO SERWISU O POLITYCE, BY BYĆ NA BIEŻĄCO

Obserwuj Pikio.pl na Twitterze, tam więcej informacji! źrodło: rmf24.pl
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News