Grupa posłów Kukiz’15 zdecydowała się złożyć interpelację do szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby dowiedzieć się, czy polski rząd podejmie kroki mające na celu wypłacenie odszkodowania rodzinie kierowcy, który zginął w Calais. Pieniądze miałyby pochodzić z Francji, na której terenie doszło do tragicznego wypadku.

– Polski kierowca zginął w Calais, dlatego, że rząd francuski nie jest w stanie zabezpieczyć własnych dróg, własnego państwa. Praktycznie co miesiąc giną tam niewinni ludzie, mordowani przez islamskich imigrantów – powiedział poseł Andruszkiewicz na temat głośnej interpelacji. Jego zdaniem to właśnie Francuzi powinni zająć się rodziną zmarłego kierowcy oraz podjąć odpowiednie kroki w celu ukarania winnych całego zajścia.

– Rząd Francji często upomina Polskę w kontekście praworządności, demokracji i bezpieczeństwa. My uważamy, że rząd Francji powinien przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo własnych, ale także innych obywateli, którzy przebywają na terytorium Francji – stwierdził oficjalnie przedstawiciel Kukiz’15. Nie wiadomo, czy polski rząd realnie planuje w jakikolwiek sposób angażować się w całą sprawę. Jest ona już jednak na tyle głośna, że władze na pewno powinny zająć w niej swoje stanowisko.

...

Zobacz również