Poseł Kukiz’15 Adam Andruszkiewicz wystosował do ministra infrastruktury interpelację, w której zarzuca, że nazwy pociągów PKP są „nielogiczne i chaotyczne” oraz promują komunizm, okultyzm i pogaństwo.

  – Szanowny Panie Ministrze, zwracam uwagę, że pociągi dalekobieżne w Polsce mają w większości nadane im nazwy. Od 13 grudnia 2015 roku utrwalone nazwy zostały w sposób chaotyczny i nielogiczny, pomimo tradycji w nadawaniu, która była od lat – pisze do ministra Andruszkiewicz.

Poseł Kukiz’15 wymienia przy tym przykłady wspomnianych „nielogicznych i chaotycznych nazw” pociągów. Według Andruszkiewicza sztandarowy pociąg łączący Warszawę z Krakowem powinien nosić nazwę Wawel, ponieważ krakowski zamek jest miejscem pochówku najznamienitszych Polaków. Posłowi nie podobna się, że taką nazwę nadano pociągowi na linii Kraków – Bydgoszcz, ponieważ „zupełnie nie oddaje powagi nazwy Wawel”.

Ponadto Andruszkiewicz wymienia nazwy pociągów, które według niego powinny być zlikwidowane tj. „Aurora” łączący stolicę Wielkopolski z Wałbrzychem, która ma promować komunizm (tak nazywał się rosyjski okręt, symbol rewolucji październikowej); „Broniewski” na linii Szczecin – Łódź, który również promuje komunizm, tym razem przy pomocy „komunistycznego poety”; „Osterwa” na linii Gorzów Wielkopolski-Kraków, która ma z kolei promować masonerię. Posłowi Kukiza nie podoba się również nazwa pociągu „Gombrowicz” na linii Przemyśl-Szczecin – Andruszkiewicz zastanawia się, czy Gombrowicz jest postacią, którą należy promować.

Wśród pociągów, których nazwy należy według posła Kukiz’15 zlikwidować znalazły się również  Sedina, Świętopełk, Czcibór, Dionizos, Światowid, które mają z kolei promować okultyzm i pogaństwo.

Poseł domaga się od ministerstwa infrastruktury zaprzestania promowania komunizmu, okultyzmu i pogaństwa w nazwach pociągów oraz żąda wyjaśnień w jakim celu takie nazwy zostały nadane.

Adam Andruszkiewicz dostał się do Sejmu z list Kukiz’15. Jest również prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Jest także związany z Ruchem Narodowym.

POLUB FANPAGE PLURALISTYCZNEGO, BEZSTRONNEGO SERWISU O POLITYCE, BY BYĆ NA BIEŻĄCO


bh, źródło: sejm.gov.pl

...

Zobacz również