Wcale nie Niemcy, Wielka Brytania, Francja czy Włochy, okazuje się, że to Polska przyjmuje najwięcej imigrantów spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Co ciekawe, nie są to dane wyssane z palca na potrzeby propagandy polskiej. Takie wyniki podał europejski Eurostat.

Okazuje się, że to właśnie Polska przyjęła aż 53% wszystkich imigrantów zarobkowych, którzy przybyli do UE spoza jej terenów. Tylko w 2015 roku granicę naszego kraju przekroczyło aż 541,5 tys. imigrantów. Co więcej, ponad połowa z nich (375 tys.) to ludzie, którzy deklarują swoją migrację chęcią zarobku.

Oczywiście można wskazać, że w 2015 roku znacznie więcej pozwoleń na pobyt osobom spoza UE wydano w Wielkiej Brytanii. Polska w tym rankingu zajęła drugie miejsce. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że ogromna część pozwoleń wydanych przez polskie władze dotyczyła imigrantów zarobkowych. Polska przyjęła aż 53% tego typu migrantów, spośród wszystkich, którzy trafili do UE.

Można zapytać, skąd tak wiele osób, które odwiedzają przybywają do naszego kraju w celach zarobkowych. Odpowiedź jest prosta i leży na wschodzie. Białorusini, a zwłaszcza Ukraińcy – ci ludzie szukają pracy w Polsce. Każdego dnia w Przemyślu zatrzymuje się pociąg do granic możliwości wypchany Ukraińcami, którzy chcą w naszym kraju zacząć nowe życie. Ludzie ci uciekają nie tylko przed biedą, ale także wojną, która toczy się wciąż we wschodnich rejonach ich kraju.

pt

Zobacz również