Minęły dwa lata rządów PiS i zaczął się czas podsumowań. Kolejni ministrowie przedstawiają swoje osiągnięcia i plany na dalszą pracę. Jeden z ministrów zaprezentował nowy program, który przyćmi dotychczasowy sztandarowy projekt PiS-u – 500+.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zaprezentował najnowszy pomysł Prawa i Sprawiedliwości na naprawę systemu opieki zdrowotnej. Ten program sam określił mianem „Zdrowie +”.

Prócz tego minister Radziwiłł pochwalił się dwiema szczególnie ważnymi zmianami, które wprowadził w służbie zdrowia. Równocześnie podkreślił, że w pewnych kwestiach zmieniły się priorytety, dlatego jedna z głównych zapowiedzi PiS w zakresie reformy służby zdrowia została odsunięta w czasie.

„Zdrowie +”, czyli nowy program PiS-u

Minister Radziwiłł zaprezentował przygotowany już przez ministerstwo i zaakceptowany przez rząd projekt zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Zmiana będzie radykalna, chociaż nie tak duża, jak ta, której domagali się protestujący lekarze – rezydenci.

Projekt zakłada, że do 2025 roku nakłady na system opieki medycznej będą stopniowo wzrastały, aż do osiągnięcia poziomu 6% PKB. Lekarze Rezydenci oczekiwali wprawdzie wzrostu do 6,8% PKB do 2019 roku, jednak także ten projekt pozwoli na włożenie w służbę zdrowia ogromnych pieniędzy.

– Stopniowe dochodzenie do nakładów oznacza ponad 500 mld zł w ciągu najbliższej dekady. Odbędzie się to – co bardzo mocno podkreślam – bez ponoszenia dodatkowych obciążeń podatkowych ze strony obywateli. Dzięki tej decyzji rządu pani premier Beaty Szydło odwieczne marzenie środowisk medycznych, ale przede wszystkim […] pacjentów, Polaków, staje się zagwarantowaną ustawowo rzeczywistością – podkreślił Konstanty Radziwiłł. – Śmiało można powiedzieć – chociaż to określenie nie znalazło swojego miejsca w przestrzeni publicznej – że to projekt „Zdrowie+”, nawiązując do różnych innych „plusów”, którymi rząd się chwali – dodał.

Zrealizowane i odłożone projekty

Minister podkreślił szczególny sukces w sprawie reformy służby zdrowia. Jego zdaniem to stworzenie sieci szpitali oraz nowa ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej.

– Sieć szpitali i ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej to wielkie zmiany systemowe, które ustanawiają nowy system organizacyjny opieki zdrowotnej w Polsce – stwierdził minister.

Równocześnie Radziwiłł stwierdził, że podstawowa obietnica wyborcza o likwidacji NFZ zostanie na razie odłożona w czasie. Jak stwierdził, nie należy to do priorytetów rządu.

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące funkcjonowania systemu uprawnień itd., zwłaszcza funkcjonowania płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest to coś, co na dzisiaj nie jest priorytetem. Pracujemy nad tym. Zgodnie z zapowiedziami politycznymi zrealizujemy to być może w następnej kadencji – stwierdził Radziwiłł.

9 największych kompromitacji rządu PiS


9 największych kompromitacji totalnej opozycji

Zobacz również