Wygląda na to, że szef MSWiA pozazdrościł Antoniemu Macierewiczowi jego Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz postanowił stworzyć własną jednostkę.

Nowe Biuro Kontroli Wewnętrznej ma podlegać bezpośrednio szefowi MSWiA, a jego kompetencje będą nieporównywalne z żadną inną służbą. W skład jednostki wchodzić mają między innymi przedstawiciele policji, Straży Granicznej oraz BOR.

Komórka organizacyjna ministerstwa zostaje wyposażona w zadania, których nie posiada minister – zauważają eksperci Rządowego Centrum Legislacji.

Według obecnych przepisów szef MSWiA nie może sprawować nadzoru nad rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz wykrywaniem przestępstw wliczając to w funkcjonariuszy podległych mu służb. Dzięki nowej jednostce ma to się jednak zmienić.

Przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji zauważają także, że pracownicy biura będą mogli bezpośrednio zlecać poszczególnym funkcjonariuszom innych służb zdania bez informowania o tym ich przełożonych.

Kłóci się to z zasadą, że określoną służbą kieruje szef tej służby i ponosi za to odpowiedzialność – dodają eksperci Rządowego Centrum Legislacji.

Część internautów oraz ekspertów jest przerażonych, że Polaków będą kontrolować kolejne służby specjalne. Obawiają się, iż ich kompetencje zostaną wykorzystane do jeszcze większej inwigilacji Polaków.

 

...

Zobacz również