Niebawem minie rok od wprowadzenia rządowego programu ,,Rodzina 500+”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało wyniki badania przeprowadzonego wśród Polaków na temat owego dofinansowania.

Opozycja oraz przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości zarzucali, że pieniądze przeznaczane na dzieci pożytkowane są na alkohol i przyjemności. Miały również być przyczyną masowego porzucania pracy przez kobiety. Z sondażu wynika jednak, że większość polskiego społeczeństwo nie podziela takich opinii.

Program poparło aż 77% badanych, a zdecydowanych jego przeciwników było jedynie 8%. 42% ankietowanych uważa politykę obecnego rządu wobec rodzin za dobrą, a 34% za dostateczną. Tylko 10% uznało ją za niedostateczną.

Polacy uważają także, że program przyczyni się do wzrostu liczby urodzeń w naszym kraju. Obecnie uważa tak aż 55% ankietowanych. Jest to wzrost o 6% względem danych z lutego zeszłego roku.

...

Zobacz również

http://www.mpips.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl