Jak wynika z najnowszych danych Urzędu do spraw Cudzoziemców, Polacy coraz tłumniej zjeżdżają się do Polski. W tym roku padł prawdziwy rekord. Co może jednak zaskoczyć, wcale nie chodzi o ludzi, którzy wcześniej emigrowali na Zachód.

Do naszego kraju wraca coraz więcej Polaków ze wschodu. Mający polskie korzenie migranci w tym roku zdecydowanie najliczniej zjeżdżają się do Polski. Liczba zezwoleń na pobyt dla posiadaczy Karty Polaka i ludzi z polskimi korzeniami wzrosła o połowę. Jak mówi rzecznik Urzędu, w tym roku mamy do czynienia z rekordem.

– W ciągu czterech miesięcy tego roku zezwolenie na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka lub polskim pochodzeniem otrzymało już 4,3 tys. osób, podczas gdy w całym roku ubiegłym liczba ta wyniosła 7,1 tys. – mówi Dudziak.

Za tak częste powroty do Polski odpowiedzialne mają być nowe przepisy, które weszły w życie właśnie w tym roku. Ułatwienia i pomoc finansowa, jaką od tego roku Polska oferuje Polakom w krajach byłego ZSRR, zachęciła tłumy do przeprowadzki do ojczyzny.

źródło: rp.pl

...

Zobacz również