Obóz Narodowo-Radykalny to organizacja, której przeciwnicy często zarzucają faszyzm, rasizm, szowinizm czy antysemityzm. Podobnie uważają posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy chcą zdelegalizować ONR.

We wniosku, który posłowie PO kierują do Zbigniewa Ziobry, przytaczany jest art. 256. KK, który brzmi następująco:

– § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przywołują także artykuł 257.

 Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Na potwierdzenie tezy, że ONR spełnia ww. znamiona przestępstwa, posłowie przytaczają kilka incydentów z udziałem członków organizacji. Chodzi między innymi o wykrzykiwanie antysemickich haseł takich jak „Znajdzie się kij na żydowski ryj” czy „Żydzie z Polski precz”, a także wykonywanie tzw. salutu rzymskiego, (wbrew powszechnej opinii wcale nie pochodzi on z czasów starożytnego Rzymu – przyp. red.) którym posługiwali się faszyści oraz naziści.

Pod wnioskiem podpisali się Agnieszka Pomaska, Sławomir Nitras, Paweł Olszewski oraz Cezary Tomczyk.

Wniosek PO by Kamil Sikora on Scribd

Polub fanpage pluralistycznego, bezstronnego portalu o polityce i społeczeństwie :

źródło: natemat.pl

...

Zobacz również