Jak wynika z komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej – sprawozdania finansowe KNP i PSL za rok 2013 zostały odrzucone.

Powodem odrzucenia sprawozdania PSL były nieprawidłowości w działaniu zarządu powiatowego tej partii w Sandomierzu, który „podjął i wykonał decyzję o gromadzeniu środków finansowych partii poza jej rachunkiem bankowym”.

Z kolei sprawozdanie KNP zostało zakwestionowane ponieważ z wyjaśnień partii i załączonych dokumentów wynikało, że część wydatków w kilkunastu przypadkach była pokrywana z kieszeni jej członków, po czym koszty te były zwracane z partyjnej kasy. W jednym z przypadków okazało się, że działacz KNP wydał o 640 zł więcej niż otrzymał od partii. PKW wskazała także na panujący bałagan i brak jasności w finansach partii.

Ponadto PKW przyjęła w całości sprawozdanie m.in. PiS, Zieloni 2004, PJN; ze wskazaniem uchybień sprawozdania m.in. PO, SLD, Twojego Ruchu oraz Solidarnej Polski. Ogółem PKW zbadała sprawozdania finansowe 74 partii politycznych, w tym przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdania 26 partii, ze wskazaniem uchybień – 37, a 11 zostało odrzuconych.

Odrzucenie sprawozdania finansowego oznacza utratę prawa do otrzymywania subwencji przez 3 kolejne lata.

źródło: pap

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.