Obóz władzy Prawa i Sprawiedliwości postanowił zająć się ustawą o zgromadzeniach publicznych. Proponowana nowelizacja znacznie utrudnia zorganizowanie tzw. spontanicznych zgromadzeń i daje nowe przywileje Kościołowi oraz rządowi.

Aktualnie prawo o zgromadzeniach publicznych mówi, że to samorządy wydają zgodę i decydują o tym kto, kiedy i gdzie może zorganizować manifestację. W sytuacjach spornych tzn. gdy dwa środowiska zgłosiły manifestację w tym samym miejscu o tym samym czasie, decyduje kolejność zgłoszeń, czyli zgodę dostaje ten, który złożył wniosek pierwszy. Prawo nie rozróżniało również mniej lub bardziej uprzywilejowanych podmiotów.

Taki stan rzeczy chce zmienić obóz Prawa i Sprawiedliwości. W proponowanej przez obóz władzy nowelizacji w proces decyzyjny mają być włączeni przedstawiciele władzy centralnej, czyli wojewodowie.

Największe kontrowersje budzi jednak propozycja wprowadzenia hierarchii zgromadzeń. Na samym jej końcu mają znaleźć się tzw. zgromadzenia spontaniczne, czyli najczęściej organizowane przez zwykłych obywateli manifestacje pod wpływem aktualnych wydarzeń. Z kolei pierwszeństwo w każdej sytuacji mają mieć zgromadzenia organizowane przez Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe oraz przez organy władzy. W środku hierarchii znalazły się zgromadzenia „cykliczne” i „standardowe”.

Organizacje broniące praw człowieka alarmują, że propozycje obozu rządzącego Prawa i Sprawiedliwości naruszają w sposób drastyczny prawo zwykłych obywateli do manifestacji i kontrmanifestacji.

Opozycja z kolei przekonuje, że propozycja nowelizacji ustawy o zgromadzeniach publicznych zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość to po prostu sposób obozu rządzącego na pozbycie się manifestacji KOD-u, związków zawodowych i innych środowisk niechętnych rządowi.

Polub fanpage jedynego bezstronnego portalu informacyjnego


bh, strajk.eu

...

Zobacz również