Już na jasień zaplanowana jest ofensywa, której efektem ma być repolonizacja mediów. Sekrety przygotowywanej ustawy zdradził Michał Kamiński.

Poseł twierdzi, że „TVN w obecnym kształcie może zniknąć”. Wszystko przez zapisy przygotowywanego właśnie projektu.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przy tworzeniu ustawy wzorować się mają na prawie francuskim. Dokonają jednak pewnej istotnej zmiany.

We Francji udział zagranicznego kapitału w krajowych mediach nie może wynosić więcej nic 20%. Jarosław Kaczyński chce jednak pójść o krok dalej.

W przygotowywanej ustawie pojawił się zapis, który jasno wskazuje, że od jej wejścia w życie w Polsce udział zagranicznego kapitału w krajowych mediach będzie mógł wynosić maksymalnie 15%. Jest więc oczywiste, że wiele mediów, które znamy obecnie, już wkrótce przejdzie do lamusa.

...

Zobacz również