Unijna instytucja rozpoczęła właśnie proces ukarania Polski za odmowę przyjęcia imigrantów, co rozpoczyna poważny kryzys w relacjach. Komisja Europejska rozpoczęła właśnie procedurę dotyczącą naruszenia unijnego prawa przez Polskę, Węgry oraz Czechy. 

Decyzja Komisji Europejskiej rozpoczyna poważny kryzys w Unii Europejskiej. W raporcie Komisji Europejskiej, w którym zawarto też decyzję o wszczęciu postępowania, znajduje się informacja o łamaniu przez kraje opierające się polityce unijnej prawa wspólnoty.

Polska, Czechy i Węgry według szacunków Komisji nie wywiązały się w żadnym stopniu ze swoich powinności – nie przyjęły ani jednego uchodźcy. Władze unijne wskazują na fakt, że Polska zobowiązała się za poprzedniego rządu przyjąć ich aż siedem tysięcy, a teraz bezprawnie nie wywiązuje się ze swoich powinności względem reszty państw członkowskich.

Decyzję ogłosił w Strasburgu unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Awramopulos. Obecni na spotkaniu nie zgłosili zastrzeżeń, nie doszło do dyskusji. Prawdopodobnie w środę zostanie przekazany list do rządu Polskiego z informacją o rozpoczęciu procedury.

 

– Relokacja to nie jest swobodny wybór, to obowiązek moralny. Wynika on również z decyzji i zobowiązań prawnych, które podjęliśmy wspólnie i wspólnie musimy się z nich wywiązać – mówił komisarz.

Decyzja wszczyna bardzo poważny kryzys w relacjach Unii Europejskiej z Polską, Węgrami i Czechami.

...

Zobacz również