Zaczyna się UNIJNY KRYZYS! Komisja rozpoczyna właśnie karanie Polski za uchodźców

Zaczyna się UNIJNY KRYZYS! Komisja rozpoczyna właśnie karanie Polski za uchodźców

Unijna instytucja rozpoczęła właśnie proces ukarania Polski za odmowę przyjęcia imigrantów, co rozpoczyna poważny kryzys w relacjach. Komisja Europejska rozpoczęła właśnie procedurę dotyczącą naruszenia unijnego prawa przez Polskę, Węgry oraz Czechy. 

Decyzja Komisji Europejskiej rozpoczyna poważny kryzys w Unii Europejskiej. W raporcie Komisji Europejskiej, w którym zawarto też decyzję o wszczęciu postępowania, znajduje się informacja o łamaniu przez kraje opierające się polityce unijnej prawa wspólnoty. Polska, Czechy i Węgry według szacunków Komisji nie wywiązały się w żadnym stopniu ze swoich powinności - nie przyjęły ani jednego uchodźcy. Władze unijne wskazują na fakt, że Polska zobowiązała się za poprzedniego rządu przyjąć ich aż siedem tysięcy, a teraz bezprawnie nie wywiązuje się ze swoich powinności względem reszty państw członkowskich. Decyzję ogłosił w Strasburgu unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Awramopulos. Obecni na spotkaniu nie zgłosili zastrzeżeń, nie doszło do dyskusji. Prawdopodobnie w środę zostanie przekazany list do rządu Polskiego z informacją o rozpoczęciu procedury.   - Relokacja to nie jest swobodny wybór, to obowiązek moralny. Wynika on również z decyzji i zobowiązań prawnych, które podjęliśmy wspólnie i wspólnie musimy się z nich wywiązać - mówił komisarz. Decyzja wszczyna bardzo poważny kryzys w relacjach Unii Europejskiej z Polską, Węgrami i Czechami.

Następny artykuł