A więc stało się najgorsze. Komisja Europejska zdecydowała się pozwać Polskę w związku w związku z działaniami ministra Szyszki ws. Puszczy Białowieskiej.

KE skierowała sprawę Puszczy Białowieskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE. Domaga się, aby trybunał powstrzymał wycinkę drzew legendarnej puszczy.

Komisja twierdzi, że Polska narusza przepisy dwóch dyrektyw. Chodzi o dyrektywę w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny oraz tzw. dyrektywę ptasią – w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Obie są podstawą europejskiego programu Natura 2000.

– Cieszymy się, że sprawa trafi do Trybunału, ponieważ wówczas przedstawimy dokumenty, które w naszej opinii są nie do podważenia i uzasadniają działania, jakie prowadzimy w Puszczy Białowieskiej. Konsekwentnie realizujemy program ochrony puszczy, przywracania jej zasobów przyrodniczych dla lokalnej społeczności. Mają one na celu powstrzymanie utraty siedlisk i gatunków cennych dla UE – tłumaczy się rzecznik resortu środowiska Paweł Mucha.

– To dzięki ludziom, lokalnej społeczności i leśnikom, którzy przez wieki gospodarowali puszczą jest ona rozpoznawalną marką na całym świecie. Dzisiaj ich dorobek próbuje się podważać. Dzisiaj ci, którzy nie mają takich zasobów przyrodniczych w swoich państwach jak Polska, próbują nas obrażać i mówić, jak mamy gospodarować tymi zasobami. My tymczasem nie robimy nic innego jak tylko wykonywanie prawa europejskiego – dodaje.

...

Zobacz również